Turvallisuutesi on meille tärkeää!

Olemme tehneet parhaamme, että verkkovierailusi olisi mahdollisimman turvallinen.

Tietosuojaselosteesta voit lukea tarkemmin, miten käsittelemme tietojasi.

Tietosuojaseloste: Huippumoodi Oy

www.huippumoodi.com

 

Käyttämällä www.huippumoodi.com -verkkosivuja, hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn ja evästeiden käytön tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Me Huippumoodi Oy:ssä noudatamme kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

 

Haluamme korostaa, että käsittelemme henkilötietoja aina hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

 

Tämä tietosuojaseloste auttaa ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme.

Selvennämme myös mitä oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on tietoihisi.

Pyydämme sinua huolella lukemaan tämän tietosuojaselosteen ennen kuin aloitat verkkosivujen käytön.

 

Tämä tietosuojaseloste kertoo sinulle:

1. Mitä tietoja keräämme?

2. Mihin tarkoitukseen keräämme tietoja?

3. Millä perusteella käsittelemme tietoja?

4. Miten kauan käsittelemme tietoja?

5. Ketkä käsittelevät tietojasi?

6. Tietojen luovuttaminen?

7. Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle?

8. Tietojen suojaaminen?

9. Sinun oikeutesi?

10. Evästeiden käyttö Huippumoodi.com sivuilla

11. Rekisterinpitäjä

12. Yhteystiedot

 

 

1.   Mitä tietoja keräämme?

Keräämme ja käsittelemme tietoja ainoastaan etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Pääsääntöisesti keräämme tiedot käyttäjältä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös verkkosivujemme (www.huippumoodi.com) tai muun palvelumme (kuten verkkovalmennuspalvelu) käytön yhteydessä.

Lisäksi tietoja voidaan hankkia ulkopuolisista lähteistä kuten yhteistyökumppaneiltamme ja julkisista rekistereistä.

 

Käsittelemämme tietoja ovat:

 

Henkilön antamat tiedot:

Tietoja saadaan suoraan henkilöltä esimerkiksi silloin, kun henkilö ilmoittautuu valmennukseen, tilaa uutiskirjeemme, jättää yhteydenottopyynnön tai on yhteydessä meihin puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai muulla tavoin.

 

 

 

Keräämiämme tietoja ovat:

·                             Perustiedot: Etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Ikä, sukupuoli, ammatti tai arvo, kaupunki

·                              Sopimus- ja tarjoustiedot

·                              Laskutus- ja maksutiedot (verkkomaksupalvelu Paytrail, Stripe)

·                              Asiakaspalautteet ja yhteydenotot:

·                              Yhteydenottolomakkeiden kautta kerätyt tiedot

·                              Sosiaalisessa mediassa kerätyt tiedot: kommentit ja tykkäykset

·                              Verkkosivujen käytöstä kerätyt tiedot

·                             Käyttäjän itsensä antamien tietojen lisäksi verkkosivumme keräävät tietoa siitä, miten ja milloin verkkosivujamme (www.huippumoodi.com) käytetään (analytiikka).

 

Tiedot kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Emme voi tunnistaa verkkosivujemme käyttäjää evästeiden avulla. Henkilötiedot voidaan yhdistää evästeisiin, jos henkilö antaa henkilötietonsa esimerkiksi täyttämällä verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen tai tilaamalla uutiskirjeemme.

 

Henkilötiedot voidaan yhdistää evästeisiin myös silloin, jos käyttäjä saapuu verkkosivuillemme lähettämässämme markkinointiviestissä olleen linkin kautta. Tällaisia tietoja ovat:

·      Verkkosivujen käyttö- ja selaustiedot

·      Verkkosivuille ohjannut sivusto ja sivusto, johon verkkosivuilta on siirrytty

·      Käyttäjän päätelaitteeseen liittyvät tekniset tiedot kuten käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot

·      Selaimen tyyppi ja kieliasetukset

·      IP-osoite

 

 

2.   Mihin tarkoitukseen keräämme tietoja?

Käsittelemme tietoja ainoastaan ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja vain siinä määrin kuin käsittely on tarpeellista:

·    Asiakassuhteen ylläpitoon ja kehitykseen

·    Yhteydenpitoon -ja markkinointiviestintään

·    Verkkosivujen käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen      

     ja tutkimiseen

·    Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteita kuten kirjanpitolainsäädäntöä

·    Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehitykseen

·    Palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen

 

3.   Millä perusteella käsittelemme tietoja?

Käsittelemme henkilötietoja aina niin, että noudatamme voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Varmistamme, että meillä on laissa säädetty oikeusperuste käsitellä henkilötietoja.

 

4.   Miten kauan käsittelemme tietoja?

Käsittelemme tietoja ainoastaan siinä laajuudessa ja niin kauan kuin käsittelylle on olemassa laista johtuvat perusteet tai käsittely on muutoin tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Olemme sitoutuneet tuhoamaan tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot asianmukaisesti. Säilytämme tietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista etukäteen määritellyn käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi. Tietoja voidaan säilyttää asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen myös pidempään, mikäli voimassaoleva lainsäädäntö edellyttää. Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja vähintään 6 kuukauden välein.

Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan henkilöltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä henkilö ilmoittaa meille. Sinulla on aina oikeus tarkastaa sinua koskevat tiedot ja tarvittaessa vaatia tietojen korjaamista tai poistamista.

 

5.   Ketkä käsitelevät tietojasi?

Pääsääntöisesti tietoja käsittelevät Huippumoodi Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on käyttöoikeus, tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat tietojen käsittelyyn. Käytämme henkilötietojen käsittelyssä myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietoja toimeksiannostamme etukäteen sovittujen ohjeiden ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi sähköposti-, pilvipalvelu, markkinointi-, asiakkuudenhallinta, taloushallinto- ja muut vastaavat palvelut. Varmistamme asianmukaisin sopimusjärjestelyin, että ulkopuoliset palveluntarjoajat käsittelevät tietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaan ja ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

 

6.   Tietojen luovuttaminen

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yritys- tai liiketoimintakaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja, mikäli arvioimme että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, rekisteröityjen tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.

 

7.   Tietojen siirtäminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Tietyissä tilanteissa tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvi-, sähköposti- ja muista vastaavista palveluista sijaitsee EU:n ulkopuolella kuten Yhdysvalloissa. Varmistamme aina, että tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein.

 

8.   Tietojen suojaaminen

Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella. Suojauksiin kuuluu muun muassa palomuurit, pääsyhallinta ja kulunvalvonta sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka mahdollistavat tallennettuun tietoon pääsyn vain Huippumoodi Oy:n työntekijöille sekä sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille. Kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä koskee myös vaitiolovelvollisuus.

 

Manuaalisesti käsiteltävät tiedot, kuten liikuntaetu -setelit sekä vastaavat, säilytetään lukitussa tilassa.

 

Mahdollisissa tietovuototapauksissa olemme viipymättä yhteydessä sinuun ja muihin asiakkaisiimme.

 

9.   Sinun oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa oikeus:

·      Saada pääsy henkilötietoihisi

·      Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta käsittelemme

·      Pyytää tietojen oikaisua tai täydennystä

·      Sinulla on oikeus käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistuksi, korjatuksi tai täydennetyksi

·      Pyytää tietojen poistamista

·      Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta

·      Pyytää tietojen siirtämistä

·      Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle

·      Rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

·      Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos kiistät tietojesi oikeellisuuden tai käsittelyn lainmukaisuuden tai jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä. – Vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella

·      Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä mukaan lukien suoramarkkinointia, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

·      Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

·      Peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, ettemme ole noudattaneet soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Oikeuksien käyttö ja hyödyntäminen?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeudet ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Huomaathan, että voimme evätä pyyntösi lainsäädännössä laissa säädetyllä perusteella.

 

10. Evästeiden käyttö www.huippumoodi.com -sivustolla:

 

Käytämme verkkosivuillamme (www.huippumoodi.com) evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta eivätkä ne voi sisältää mitään haittaohjelmia tai viruksia. Evästeet sisältävät anonyymin, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme arvioida verkkosivujen tavoitettavuutta ja tunnistaa verkkosivuille palaavat käyttäjät. Evästeet ovat selainkohtaisia, eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Henkilötiedot voidaan yhdistää evästeisiin, jos henkilö antaa henkilötietonsa esimerkiksi täyttämällä verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen tai tilaa uutiskirjeemme. Henkilötiedot voidaan yhdistää evästeisiin myös silloin, jos käyttäjä saapuu verkkosivuillemme lähettämämme markkinointiviestissä olevan linkin kautta.

 

Osa evästeistä on “ensimmäisen osapuolen” evästeitä, jotka ovat Huippumoodin asettamia ja liittyvät siihen verkkosivustoon, jolla henkilö vierailee. Enimmäkseen ne mahdollistavat sivuston toiminnallisuuden ja antavat tietoa siitä, kuinka henkilöt käyttävät sivustoa, jotta verkkosivuja voidaan kehittää. Osa evästeistä on puolestaan “kolmannen osapuolen” eli Huippumoodin ulkopuolisten tahojen evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi- tai analytiikkapalveluita taikka sosiaalisen median palveluita tarjoaville tahoille. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa verkkosivuilla.

 

Mihin käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä ja muita vastaava tekniikoita seurataksemme ja analysoidaksemme verkkosivujen käyttöä ja kehittääksemme verkkosivuja. Voimme myös kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkosivuille.

 

Kolmansien osapuolten evästeet:

Käytämme verkkosivuillamme myös kolmansien osapuolten tarjoamia evästeitä kuten analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics ja Active Campaign – ohjelmistot.

 

Verkkosivumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tai Instagramin ”Tykkää ja/tai Jaa” -painikkeen. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi verkkosivujamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä Huippumoodi Oy vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit.

 

 

11. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Huippumoodi Oy

Huippumoodi Oy

Y-tunnus: 2882417-5

Ruotsalon kirkkotie 500, 68320 Ruotsalo

www.huippumoodi.com

Yhteyshenkilönä toimii Lasse Seppänen

[email protected]

044 3496682

 

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 16.4.2022